HOBRO BORGERVÆBNING

Historie

borgervbning 3jpg

Borgevæbningens orkester fra 1983, i optog gennem Hobro på vej til Ambupladsen. Aksel Skov var på daværende tidspunkt dirigent.

Enhver by med respekt for sig selv havde før i tiden et vagtværn.
I begyndelsen af 1700 tallet forsvandt mange lokale borgerværn eller kompagnier til værn mod fjender udefra.

Dette skete også i Hobro, men i 1801 nyorganiserede man bl.a. et såkaldt Borgerkompagni med lokalt mandskab iklædt passende uniformer og diverse våben, geværer, sadler - ja endda tre kanoner rådede man over. En stedlig kobbersmed lavede og skænkede byen sin egen tromme som stadigvæk bruges.
Senere nedlagde man igen kompagniet.

I forbindelse med afholdelse af vor lokale byfest "Ambulancedagene" (AMBU), stiftet i 1920, fik en kreds af byens borgere ideen om at lave en kopi af det gamle kompagni. 

Det gjorde man så i 1936. Der blev lavet kopier af de gamle uniformer og man hidkaldte de originale geværer fra 1852 fra Tøjhusmuseet.
Hobro Borgervæbning har eksisteret lige siden og er i dag den eneste "våbenbærende garde" i Danmark.